KLACHTEN EN GESCHILLEN

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Inge Stoffer moet voldoen aan deze eisen.

Heb je een klacht of ben je ergens ontevreden over? Maak het dan eerst bespreekbaar.

Klachten functionaris
Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden hulpverlening. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mochten we er niet uitkomen, om welke reden dan ook, bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat je vrij wanneer de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 25-05-2020 is Inge Stoffer bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.